برگزاری جلسه آموزش خانواده

جلسه آموزش خانواده ویژه اولیا دانش آموزان پایه های چهارم تا ششم برگزار شد.

در این جلسه که با حضور خانم سمانه مورکی از اعضاء انجمن اولیاء مربیان، مدرس دانشگاه در حوزه فناوری و اطلاعات، آقای ابوالقاسم دهقان چناری نویسنده و کارشناس فضای مجازی، مدیریت و عوامل اجرائی آموزشگاه در سالن انجمن اولیاء و مربیان آموزشگاه برگزار شد، پیرامون اهمیت و ضرورت استفاده از فضای مجازی و سواد رسانه سخنرانی بعمل آمد.